Tháng: Tháng 4 năm 2019

Decoupage chai bằng tay của chính họ

Làm thế nào để gây ngạc nhiên cho một người có tất cả mọi thứ? Đặc biệt là khi bạn muốn làm một món quà nhỏ, đẹp và độc đáo. Câu trả lời đúng: để thực hiện một decoupage chai rượu bằng tay của chính bạn và đưa cho
Đọc thêm

Thư ký nội vụ: ý tưởng ứng dụng

Đồ nội thất mui trần đã trở nên phổ biến trongGần đây, do không đủ không gian trong căn hộ nhỏ cho những thứ hữu ích. Nhưng những mảnh đồ nội thất tương tự đã được phát minh từ khá lâu. Điều này đề cập đến như vậy
Đọc thêm