Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Hành tinh của chúng ta là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật,nhờ đó mức oxy cao cần thiết cho cuộc sống bình thường của tất cả các sinh vật sống được duy trì. Tất cả các đại diện của hệ thực vật có thể được chia thành hai loại: cây một lá mầm và cây hai lá mầm. Mỗi giống có những đặc điểm, đặc điểm riêng mà chúng tôi sẽ xem xét trong bài viết này.

Nó là gì?

  1. Lớp thực vật đơn bội.

Chúng đã lan rộng khắp các châu lục vàthuộc về lớp thực vật hạt kín, chiếm hơn một phần tư toàn bộ cây xanh của thế giới chúng ta. Mầm hạt trong loài này bao gồm một lá mầm. Đại diện phổ biến của lớp này: cọ, hoa tulip, lúa mì.